preloader logo
Josep Antoni Cifre Rodríguez
Josep Antoni Cifre RodríguezPresident de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya

Reafirmació en els nostres valors

Parlàvem l’any passat, a la presentació de la Memòria de l’any 2019, del 20è aniversari de l’Estalvi Ètic i de la pandèmia de la COVID-19 i, sobre tot, parlàvem de valors: solidaritat, transparència, honradesa, cura pel nostre entorn social i ambiental.

A juny de 2021, ens complau presentar una nova edició de la Memòria de l’Estalvi Ètic, la del 2020, i haurem de tornar a esmentar la pandèmia com a fet rellevant que ens segueix trasbalsant. També, ens reafirmarem en els valors que sustenten la tasca de la nostra Entitat, i que fonamenten l’Estalvi Ètic de Colonya, posant l’accent, en les circumstàncies actuals, a la solidaritat.

Afegim a aquests valors, ara més que mai, el seu fidel acompanyant, el compromís, el ferm compromís de Colonya de seguir essent una eina eficient al servei de la nostra gent i del nostre entorn.

Colonya segueix aquí, ben a prop, com sempre, fent feina per al bé comú.

El comitè Ètic
El comitè Ètic
Fundació Guillem Cifre de ColonyaJuan José Caldés i Esther Luna
Càritas Diocesana de MallorcaJosep Morell Castañer
Fundació DeixallesFrancesca Martí Llodrà i Maria Suau Font
Amadip Esment FundacióMiguel Ángel Benito Oliver
Federació de Cooperatives de les Illes BalearsEnric Pozo Mas

L’Estalvi Ètic: Una oportunitat de transformació social

L'any 2020 va ser complicat. Ens trobem davant una nova situació, una pandèmia a nivell mundial a causa de la COVID-19, que ens va revelar a més de la nostra fragilitat física, la dels nostres sistemes naturals, socials i econòmics.

La crisi de salut s'ha transformat en crisi econòmica i social inimaginable, accentuant la desigualtat social i augmentant la pobresa. Les persones de col·lectius més desfavorits i vulnerables són les que han patit i pateixen amb més intensitat les conseqüències socials i econòmiques.

Davant aquesta situació, l’Estalvi Ètic es va haver d’adaptar a les noves realitats esdevingudes sense oblidar l’objectiu pel que va néixer: posar a disposició dels ciutadans, estalviadors i emprenedors instruments financers necessaris per ajudar a resoldre problemes socials i ambientals; i contribuir a la transformació de la societat perquè aquesta sigui més justa, solidària i sostenible, on les persones siguin el més important. Com no podia ser d’una altra manera, des del Comitè Ètic, es va donar l'opció a les entitats que havien sol·licitat una subvenció d'adaptar els seus projectes a la nova situació esdevinguda.

Així mateix, en produir-se la crisi de la COVID-19, el comitè ètic va decidir incloure com a finançament amb criteri ètics aquelles operacions destinades a atendre necessitats dels nostres clients afectats per la greu situació econòmica (tant persones físiques com jurídiques).

Ens conhorta que en un any com el que hem passat s’hagin pogut distribuir 304.000 euros entre 185 entitats de les illes que desenvolupen activitats en el camp de l'acció social i la conservació de l'entorn natural. Tot això gràcies a la generositat i implicació dels clients de l'Estalvi Ètic, a través de la seva aportació solidària.

L’Estalvi Ètic vol ajudar a transformar les relacions financeres i econòmiques, situant la vida, l’ètica i la solidaritat en el centre de les finances i posant l’economia al servei de les persones.

Acabam aquestes línies amb una mirada esperançadora en la recuperació econòmica i social, pensam que la COVID-19 ens està obrint la gran oportunitat de transformar la nostra societat cap a un model socioeconòmic més just, més equitatiu, més digne tant per a les dones com als homes, i en el que la cohesió social i la sostenibilitat han de ser els motors que impulsin una nova economia més respectuosa cap el medi ambient i les persones.

Memòria de l’Estalvi Ètic en xifres

L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:

 • Evolució 2010-2020
  Conceptes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % inc 20/19
  Conceptes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % inc 20/19
  Saldo total del dipòsits 17.409.409€ 20.048.378€ 29.662.326€ 45.139.193€ 62.970.956€ 87.472.440€ 123.503.792€ 155.971.605€ 186.237.013€ 192.730.138€ 202.463.809€ 5,05%
  De persones físiques 10.922.489€ 14.985.663€ 22.255.291€ 34.468.361€ 49.915.352€ 71.051.801€ 102.498.134€ 131.787.426€ 151.495.859€ 160.423.776€ 168.679.905€ 5,15%
  De persones jurídiques 6.486.920€ 5.062.715€ 7.407.035€ 10.670.832€ 13.055.604€ 16.090.626€ 21.005.658€ 24.184.180€ 34.741.153€ 32.306.362€ 33.783.904€ 4,57%
  Nombre total de comptes actius 4.702 5.933 7.872 10.411 12.535 14.054 15.377 16.415 16.644 16.545 16.276 -1,63%
  Nombre de libretes a la vista 2.621 3.238 4.696 6.682 8.274 9.318 10.146 10.522 10.410 10.087 9.696 -3,88%
  Nombre de comptes corrents 2.081 2.695 3.122 3.651 4.162 4.581 5.099 5.756 6.103 6.331 2,01%
  Nombre de llibretes a termini 54 78 99 155 132 137 131 127 122 -3,94%
  Nombre total de titulars 6.245 7.808 10.391 13.837 16.556 18.432 20.478 18.095 18.336 18.209 18.685 -2,61%
  Total persones físiques 5.343 6.782 9.176 12.384 14.824 16.609 18.381 16.130 16.337 16.139 16.528 2,41%
  Total persones jurídiques 902 1.026 1.215 1.453 1.732 1.823 2.097 1.965 1.999 2.070 2.157 4,20%
  Saldo mig dels comptes 3.702€ 3.379€ 3.768€ 4.335€ 5.024€ 6.224€ 8.032€ 9.502€ 11.189€ 11.649€ 12.439€ 6,79%
  Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici
  De la llibreta a la vista 1,00% 1,25% 1,25% 1,25% 1,00% 0,60% 0,30% 0,15% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
  Del compte corrent 0,70% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,15% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
  Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya 5,96% 6,75% 9,50% 11,80% 14,60% 19,43% 26,23% 30,69% 34,55% 36,50% 34,58% -5,27%

  L’any 2020 els dipòsits totals de l’Estalvi Ètic han superat als 200 milions d’euros, el que suposa un increment del 5,05% respecte de l’any anterior. Continuem amb increments de dipòsits de cients.
  El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre es de 16.276 i el saldo mig ha augmentat el 6,79 %, situant-se en 12.439 €.
  El nombre de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic és de 18.685, dels quals un 88 % correspon a persones físiques.
  Els dipòsits de l’Estalvi Ètic representen el 34,58% del total de dipòsits de l’Entitat.

 • Evolució 2010-2020
  Conceptes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % inc 20/19
  Conceptes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % inc 20/19
  Dotació anual de fons de donacions 84.545€ 100.008€ 127.264€ 184.017€ 234.653€ 213.122€ 155.835€ 177.205€ 162.697€ 160.721€ 377.617€ 134,95%
  Donacions de clients sobre interessos 71.959€ 71.959€ 112.296€ 174.128€ 217.893€ 196.639€ 142.737€ 111.701€ 64.835€ 55.003€ 58.628€ 6,59%
  Aportació solidària clients 16.580€ 24.640€ 224.021€ 809,18%
  Fons provinents de l'Assegurança Solidària 11.728€ 13.398€ 14.035€ 8.582€ 15.442€ 15.081€ 11.750€ 11.326€ 14.438€ 13.651€ 10.832€ -20,65%
  Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari 378€ 303€ 360€ 589€ 720€ 1.287€ 1.348€ 2.690€
  Interessos dipòsits termini 480€ 561€ 573€ 718€ 598€ 115€
  Donació Colonya per finançaments Etics 51.488€ 66.844€ 67.427€ 84.136€ 24,78%
  Acumulat de la dotació del fons de donacions 631.828€ 731.836€ 859.100€ 1.043.117€ 1.277.770€ 1.490.892€ 1.646.727€ 1.823.932€ 1.986.629€ 2.147.350€ 2.524.967€ 17,59%
  Saldo del Fons de Solidaritat 77.397€ 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.967€ 32.967€ 38.495€ 16,77%

  L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 377 mil euros. L'important creixement és degut a l'aplicació en 2020 de l'Aportació Solidària a tots els comptes de l'Estalvi Ètic.
  Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2021.
  Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut més de dos milions i mig d'euros.

 • Evolució 2010-2020
  Conceptes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % inc 20/19
  Conceptes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % inc 20/19
  Subvencions concedides anualment
  Import 93.810€ 75.448€ 69.556€ 103.537€ 142.721€ 200.929€ 201.273€ 161.455€ 177.888€ 160.577 152.111€ -5,27%
  Nombre de projectes 62 77 63 70 93 113 139 126 129 137 126 -8,03%
  Subvencions dels Fons d'Ajudes
  Import 16.703€ 45.000€ 25.000€ 28.000€ 9.000€ 27.000€ 23.000€ 15.019€ 20.000€ 0 0 0,00%
  Nombre de projectes 2 5 3 3 1 3 2 1 1 0 0 0,00%
  Subvencions concedides acumulades
  Import 585.732€ 706.180€ 800.736€ 932.273€ 1.083.994€ 1.311.923€ 1.536.196€ 1.712.670€ 1.910.558€ 2.071.135€ 2.223.246€ 7,34%
  Nombre de projectes 250 332 398 471 565 681 822 949 1079 1216 1342 10,36%
  Saldo del Fons de Solidaritat 77.397€ 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.957€ 32.957€ 38.495€ 16,80%

  L’any 2020 s’han concedit subvencions a 126 entitats socials de les Illes Balears per una quantitat de 152.111 euros.
  En el fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències i ha un saldo de 38.495 euros
  El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera els 2 milions d'euros

  Classificació de les subvencions segons la finalitat dels projectes
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número
  2001-2004 60.894€ 24 6.000€ 2 14.600€ 5 6.000€ 1 87.494€ 32
  2005 13.355€ 5 7.360€ 2 7.000€ 1 27.715€ 8
  2006 27.278€ 10 11.575€ 4 7.500€ 3 2.000€ 1 48.353€ 18
  2007 41.373€ 17 18.700€ 7 9.000€ 3 3.835€ 2 72.908€ 29
  2008 63.010€ 25 17.000€ 7 6.500€ 3 13.400€ 7 99.910€ 42
  2009 75.050€ 34 20.700€ 10 13.900€ 5 9.000€ 6 118.650€ 55
  2010 53.793€ 39 18.480€ 10 11.619€ 6 4.000€ 2 5.918€ 5 93.810€ 62
  2011 45.956€ 42 11.952€ 14 7.940€ 8 7.600€ 9 2.000€ 4 75.448€ 77
  2012 44.900€ 39 11.000€ 9 4.631€ 5 5.425€ 7 3.600€ 3 69.556€ 63
  2013 61.297€ 45 18.440€ 9 3.400€ 3 5.500€ 4 14.900€ 9 103.537€ 70
  2014 98.993€ 63 11.112€ 6 12.016€ 9 7.800€ 5 12.800€ 10 142.721€ 93
  2015 135.067€ 73 13.150€ 7 25.014€ 16 8.498€ 5 19.200€ 12 200.929€ 113
  2016 135.661€ 89 16.100€ 11 19.700€ 14 10.526€ 8 19.286€ 17 201.273€ 139
  2017 107.033€ 84 14.220€ 8 14.025€ 12 10.500€ 8 15.677€ 14 161.455€ 126
  2018 119.984€ 87 14.500€ 6 13.340€ 12 16.470€ 12 13.594€ 12 177.888€ 129
  2019 104.253€ 94 18.575€ 9 10.640€ 11 14.200€ 10 12.909€ 13 160.577€ 137
  2020 102.091€ 88 16.530€ 8 7.780€ 8 16.200€ 13 9.510€ 9 152.111€ 126
  Totals 1.289.988€ 858 245.394€ 129 130.105€ 104 158.219€ 102 170.629€ 126 1.994.335€ 1.319
  % mitjana 64,68% 65,05% 12,30% 9,78% 6,52% 7,88% 7,93% 7,73% 8,56% 9,55%

  Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials

  Titular Localitat Import
  Titular Localitat Import
 • Evolució 2010-2020
  Conceptes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % inc 20/19
  Conceptes 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % inc 20/19
  Finançaments formalitzats anualment
  Import concedit 1,285.871€ 2,545.473€ 2,660.807€ 2,962.940€ 3,836.366€ 5,707.303€ 13,126.641€ 13,816.166€ 19.098.205€ 19.264.825€ 24.038.721€ 24,78%
  Nombre d'operacions 28 59 65 52 41 175 247 279 411 495 974 96,77%
  Finançaments formalitzats acumulats
  Import concedit 8.741.784€ 11.287.257€ 13.948.064€ 16.911.004€ 20.747.370€ 26.454.673€ 39.581.314€ 65.863.543€ 84.961.748€ 104.226.573€ 128.265.294€ 23,06%
  Nombre d'operacions 176 235 300 352 393 568 815 962 1505 2000 2974 48,70%
  Saldo actual finançaments 2.771.906€ 4.395.746€ 5.151.701€ 4.353.831€ 4.862.618€ 8.391.523€ 20.403.424€ 48.344.043€ 59.757.482€ 68.326.042€ 78.959.821€ 15,56%
  Índex de morositat 0,77% 1,00% 0,70% 1,29% 0,30% 0,01% 0,27% 3,43% 2,84% 2,64%% 2,41% -8,59%
  Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) 0,99% 1,53% 1,75% 1,23% 1,56% 2,31% 3,48% 12,28% 13,82% 15,07% 17,70% 17,46%
  Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) 15,92% 21,93% 17,36% 9,70% 7,72% 9,62% 16,52% 31,00% 32,10% 35,45% 38,51% 8,63%

  En 2020 s'han formalitzat 974 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 24 milions d'euros
  L'índex de morositat està en el 2,41%
  Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 17,46 % del total de dipòsits de l’Entitat.
  L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.

  Classificació Finançaments Concedits 2020 per Finalitats
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Iniciatives d'economia verda 25 658.030€ 2,74%
  Educació, cultura i R+D+I 37 1.182.182€ 4,92%
  Salud i Benestar social 187 2.273.428€ 9,46%
  Economia productiva i desenvolupament local 268 6.862.470€ 28,55%
  Habitatge 100 6.406.844 26,65%
  Situacions excepcionals - Covid19 357 6.655.767 27,69%
  Total general 974 24.038.721€
  Classificació Finançaments Concedits 2020 per Destinataris
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Economia productiva 268 6.862.470€ 28,55%
  Famílies i persones físiques 316 8.626.299€ 35,89%
  Economia social 33 1.894.185€ 7,88%
  Situacions excepcionals - Covid19 357 6.655.767€ 27,69%
  Total general 974 24.038.721€
  Titular Import
  Titular Import
 • Moviments 2019
  Conceptes Data Moviments Saldo disponible
  Concepte Data Moviments Saldo disponible
  Saldo 31/12/2020 38.495,42€
  Saldo 31/12/2019 32.957,85€
  Saldo 31/12/2018 32.957,85€

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar