preloader logo
Josep Antoni Cifre Rodríguez
Josep Antoni Cifre RodríguezPresident de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya

Colonya arriba al milió d’euros en Obra Social

Enguany, l'Obra Social de Colonya, Caixa d'Estalvis de Pollença arribarà a la xifra del milió d’euros. Per a la nostra entitat, és una gran fita, no tant per la quantia assolida, sinó pel “com hi hem arribat”.

Ja fa un bon grapat d’anys, vint-i-quatre concretament, Colonya creava l’Estalvi Ètic. La primera experiència de banca ètica a Espanya. Aquesta eina financera, entre d’altres facultats, possibilita aplicar l'ètica a les finances, la cohesió social, la formació financera, la responsabilitat i la solidaritat dels clients i són aquest valors els que han produït l'increment dels recursos que Colonya Caixa, a través de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, pot destinar a la seva Obra Social.

Per part dels nostres clients de l'Estalvi Ètic, és un acte de confiança i solidaritat fer una Aportació Solidària al fons de donacions de l'Estalvi Ètic. A través del Comitè Ètic, aquestes donacions es destinen per a realitzar accions que milloren les condicions de vida de les persones del nostre entorn, especialment aquelles que es troben en situacions més necessitades. Per part de Colonya Caixa, n’és un de responsabilitat mantenir el compromís de fer arribar la seva solidaritat a qui correspongui i on calgui, íntegrament, sense guarniments ni destorbs pel camí que no la puguin minvar. El Comitè Ètic vetlla perquè l’itinerari escollit la dugui directament al seu destí. I d’aquest trajecte i de la seva destinació us n’assabentem, any rere any, a la memòria anual de l’Estalvi Ètic.

Aquest milió destinat a Obra Social, xifra històrica per a la nostra Entitat, s’ha reeixit pel resultat de sumar l’import dels beneficis que Colonya obté amb la seva activitat financera i les donacions dels clients i rendiments dels productes de l’Estalvi Ètic.

Ens motiva que plegats puguem compatibilitzar la manera amb què es realitza l’activitat financera i els valors que l’han de generar i guiar. Per a la nostra entitat, una caixa d’estalvis, és tot un repte estar a l’altura de les necessitats de servei dels nostres clients i, alhora, poder donar també resposta a la solidaritat i coherència financera que ens demanen.

Aconseguir fites sols és possible si hi ha confiança mútua i volem reconèixer que n'hem rebuda, i molta!, per part de totes les persones que creuen en l'Estalvi Ètic de Colonya. Persones que volen seguir contribuint a millorar les condicions de vida de la gent que els envolta i a recolzar la preservació del nostre patrimoni cultural i mediambiental.

Un milió de gràcies a tots els que ho feu possible.

El comitè Ètic
El comitè Ètic
Fundació Guillem Cifre de ColonyaJuan José Caldés i Esther Luna
Càritas Diocesana de MallorcaJosep Morell Castañer
Fundació DeixallesFrancesca Martí Llodrà i Maria Suau Font
Amadip Esment FundacióMiguel Ángel Benito Oliver
Federació de Cooperatives de les Illes BalearsMalena Riudavets Suárez

El compromís amb la solidaritat i l'ètica en un any desafiador

L'any 2022, ens vam enfrontar a diversos reptes i situacions que van posar a prova la nostra capacitat d'adaptació i resiliència. Des de la pandèmia de la Covid-19 fins als conflictes internacionals, com la guerra a Ucraïna, la incertesa i les desigualtats es van agreujar, exigint una resposta solidària per part de la societat.

En aquest context, l'Estalvi Ètic es va posicionar novament com un referent de solidaritat i compromís. Un cop més, els ciutadans de les Illes Balears van demostrar la seva generositat i col·laboració, convertint la solidaritat en un valor fonamental. A través de les donacions dels nostres clients, vam poder distribuir un total de 366.000 euros entre 200 entitats locals. Aquesta xifra representa un augment significatiu respecte a l'any anterior, demostrant el nostre compromís i l'impacte positiu que estem fent a la nostra comunitat. Aquestes aportacions van permetre que les organitzacions continuessin amb les seves activitats i projectes, contribuint així a alleujar les necessitats emergents.

A més, el Comitè Ètic va acordar mantenir el Fons d'ajudes i emergències de l'Estalvi Ètic, destinat a atendre aquelles situacions d'urgència que puguin sorgir. Aquesta reserva ens proporciona la flexibilitat necessària per respondre de manera eficaç a les demandes imprevistes i continuar donant suport a aquells que més ho necessiten.

Durant el 2022, gràcies als dipòsits dels nostres clients, es van concedir un total de 604 operacions de finançament amb criteris ètics, superant els 24 milions d'euros. Aquestes inversions van tenir com a objectiu donar suport a projectes i activitats que generen un impacte social positiu i transformador a la nostra comunitat.

L'Estalvi Ètic continua creixent en solidaritat i ètica, consolidant-se com una eina de transformació i cohesió social. La nostra missió és posar a disposició dels ciutadans, estalviadors i emprenedors, els instruments financers necessaris per ajudar a resoldre problemes socials i mediambientals, contribuint així a una societat més justa i sostenible.

Agraïm a tots els qui formen part d'aquesta comunitat solidària i ètica, pel seu compromís i suport en aquest any desafiador. Junts, continuarem construint un futur més equitatiu i responsable, impulsant el canvi positiu a la nostra societat.

Memòria de l’Estalvi Ètic en xifres

L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:

 • Evolució 2012-2022
  Conceptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % inc 22/21
  Conceptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % inc 22/21
  Saldo total del dipòsits 29.662.326€ 45.139.193€ 62.970.956€ 87.472.440€ 123.503.792€ 155.971.605€ 186.237.013€ 192.730.138€ 202.463.809€ 229.880.727€ 242.529.875€ 5,50%
  De persones físiques 22.255.291€ 34.468.361€ 49.915.352€ 71.051.801€ 102.498.134€ 131.787.426€ 151.495.859€ 160.423.776€ 168.679.905€ 190.564.959€ 202.942.917€ 6,50%
  De persones jurídiques 7.407.035€ 10.670.832€ 13.055.604€ 16.090.626€ 21.005.658€ 24.184.180€ 34.741.153€ 32.306.362€ 33.783.904€ 39.315.767€ 39.586.958€ 0,69%
  Nombre total de comptes actius 7.872 10.411 12.535 14.054 15.377 16.415 16.644 16.545 16.276 16.145 16.006 -0,86%
  Nombre de libretes a la vista 4.696 6.682 8.274 9.318 10.146 10.522 10.410 10.087 9.696 9.315 8.951 -3,91%
  Nombre de comptes corrents 3.122 3.651 4.162 4.581 5.099 5.756 6.103 6.331 6.458 6.724 6.963 3,55%
  Nombre de llibretes a termini 54 78 99 155 132 137 131 127 122 106 92 -13,21%
  Nombre total de titulars 10.391 13.837 16.556 18.432 20.478 18.095 18.336 18.209 18.685 18.619 18.445 -0,93%
  Total persones físiques 9.176 12.384 14.824 16.609 18.381 16.130 16.337 16.139 16.528 16.347 16.107 -1,47%
  Total persones jurídiques 1.215 1.453 1.732 1.823 2.097 1.965 1.999 2.070 2.157 2.272 2.338 2,90%
  Saldo mig dels comptes 3.768€ 4.335€ 5.024€ 6.224€ 8.032€ 9.502€ 11.189€ 11.649€ 12.439€ 14.239€ 15.152€ 6,42%
  Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici
  De la llibreta a la vista 1,25% 1,25% 1,00% 0,60% 0,30% 0,15% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% -97,55%
  Del compte corrent 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,15% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,00% -99,59%
  Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya 9,50% 11,80% 14,60% 19,43% 26,23% 30,69% 34,55% 36,50% 34,58% 34,94% 35,21% 0,76%

  L'any 2022, els dipòsits totals de l'Estalvi Ètic van assolir els 242,52 milions d'euros, registrant un augment del 5,50% en comparació amb l'any anterior.
  A data del 31 de desembre, el nombre total de comptes oberts era de 16.006, mentre que el saldo mitjà va experimentar un augment del 6,42%, arribant a 15.152 €.
  El nombre de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic és de 18.619, dels quals un 87,79% correspon a persones físiques.
  Els dipòsits de l'Estalvi Ètic representen el 34,94% del total de dipòsits de l'Entitat a 31 de desembre de 2021, en comparació amb el 34,58% de l'any anterior.

 • Evolució 2012-2022
  Conceptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % inc 22/21
  Conceptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % inc 22/21
  Dotació anual de fons de donacions 127.264€ 184.017€ 234.653€ 213.122€ 155.835€ 177.205€ 162.697€ 160.721€ 377.617€ 435.494€ 413.227€ -5,11%
  Donacions de clients sobre interessos 112.296€ 174.128€ 217.893€ 196.639€ 142.737€ 111.701€ 64.835€ 55.003€ 58.628€ 62.357€ 11.320€ -81,85%
  Aportació solidària clients 16.580€ 24.640€ 224.021€ 269.580€ 265.740€ -1,42%
  Fons provinents de l'Assegurança Solidària 14.035€ 8.582€ 15.442€ 15.081€ 11.750€ 11.326€ 14.438€ 13.651€ 10.832€ 14.604€ 12.888€ -11,75%
  Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari 360€ 589€ 720€ 1.287€ 1.348€ 2.690€
  Interessos dipòsits termini 573€ 718€ 598€ 115€
  Donació Colonya targetes Estalvi Ètic 35.145€
  Donació Colonya per finançaments Etics 51.488€ 66.844€ 67.427€ 84.136€ 88.953€ 88.134€ -0,92%
  Acumulat de la dotació del fons de donacions 859.100€ 1.043.117€ 1.277.770€ 1.490.892€ 1.646.727€ 1.823.932€ 1.986.629€ 2.147.350€ 2.524.967€ 2.960.461€ 3.373.688€ 13,96%
  Saldo del Fons de Solidaritat 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.967€ 32.967€ 38.495€ 87.921€ 133.705€ 52,07%

  L'import de les aportacions al fons de donacions ha estat de 413.227 euros. A més, el 2022 s'ha afegit la donació de Colonya de 5 euros per cada targeta emesa d'Estalvi Ètic.
  Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions per a l'any 2023.
  Des de la creació de l'Estalvi Ètic, els fons de donacions han rebut un total de 3,3 milions d'euros.

 • Evolució 2012-2022
  Conceptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % inc 22/21
  Conceptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % inc 22/21
  Subvencions concedides anualment
  Import 69.556€ 103.537€ 142.721€ 200.929€ 201.273€ 161.455€ 177.888€ 160.577€ 152.111€ 304.691€ 366.742€ 20,37%
  Nombre de projectes 63 70 93 113 139 126 129 137 126 185 200 8,11%
  Subvencions dels Fons d'Ajudes
  Import 25.000€ 28.000€ 9.000€ 27.000€ 23.000€ 15.019€ 20.000€ 0 0 24.200€ 27.000€ 11,57%
  Nombre de projectes 3 3 1 3 2 1 1 0 0 4 2 -50,00%
  Subvencions concedides acumulades
  Import 800.736€ 932.273€ 1.083.994€ 1.311.923€ 1.536.196€ 1.712.670€ 1.910.558€ 2.071.135€ 2.223.246€ 2.552.137€ 2.945.879€ 15,43%
  Nombre de projectes 398 471 565 681 822 949 1079 1216 1342 1531 1733 13,19%
  Saldo del Fons de Solidaritat 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.957€ 32.957€ 38.495€ 87.921 133.705€ 52,07%

  L'any 2022, s'han concedit subvencions a 200 entitats socials de les Illes Balears per un import total de 366.742 euros
  En el fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències, s'ha registrat un saldo de 133.705 euros
  El total de subvencions concedides per l'Estalvi Ètic s'apropa als 3 milions d'euros.

  Classificació de les subvencions segons la finalitat dels projectes
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número
  2001-2004 60.894€ 24 6.000€ 2 14.600€ 5 6.000€ 1 87.494€ 32
  2005 13.355€ 5 7.360€ 2 7.000€ 1 27.715€ 8
  2006 27.278€ 10 11.575€ 4 7.500€ 3 2.000€ 1 48.353€ 18
  2007 41.373€ 17 18.700€ 7 9.000€ 3 3.835€ 2 72.908€ 29
  2008 63.010€ 25 17.000€ 7 6.500€ 3 13.400€ 7 99.910€ 42
  2009 75.050€ 34 20.700€ 10 13.900€ 5 9.000€ 6 118.650€ 55
  2010 53.793€ 39 18.480€ 10 11.619€ 6 4.000€ 2 5.918€ 5 93.810€ 62
  2011 45.956€ 42 11.952€ 14 7.940€ 8 7.600€ 9 2.000€ 4 75.448€ 77
  2012 44.900€ 39 11.000€ 9 4.631€ 5 5.425€ 7 3.600€ 3 69.556€ 63
  2013 61.297€ 45 18.440€ 9 3.400€ 3 5.500€ 4 14.900€ 9 103.537€ 70
  2014 98.993€ 63 11.112€ 6 12.016€ 9 7.800€ 5 12.800€ 10 142.721€ 93
  2015 135.067€ 73 13.150€ 7 25.014€ 16 8.498€ 5 19.200€ 12 200.929€ 113
  2016 135.661€ 89 16.100€ 11 19.700€ 14 10.526€ 8 19.286€ 17 201.273€ 139
  2017 107.033€ 84 14.220€ 8 14.025€ 12 10.500€ 8 15.677€ 14 161.455€ 126
  2018 119.984€ 87 14.500€ 6 13.340€ 12 16.470€ 12 13.594€ 12 177.888€ 129
  2019 104.253€ 94 18.575€ 9 10.640€ 11 14.200€ 10 12.909€ 13 160.577€ 137
  2020 102.091€ 88 16.530€ 8 7.780€ 8 16.200€ 13 9.510€ 9 152.111€ 126
  2021 195.714€ 115 27.935€ 13 13.882€ 11 28.235€ 20 38.925€ 26 304.691€ 185
  2022 248.045€ 134 38.654€ 20 16.309€ 8 50.212€ 29 13.522€ 9 366.742€ 200
  Totals 1.733.747€ 1.065 311.983€ 162 160.296€ 123 236.666€ 151 223.076€ 161 2.299.026€ 1.504
  2022% 67,63% 67,00% 10,54% 10,00% 4,45% 4,00% 13,69% 14,50% 3,69% 4,50%
  % mitjana 75,41% 70,81% 13,57% 10,77% 6,97% 8,18% 10,29% 10,04% 9,70% 10,70%

  Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials

  Titular Localitat Import
  Titular Localitat Import
 • Evolució 2012-2022
  Conceptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % inc 22/21
  Conceptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 % inc 22/21
  Finançaments formalitzats anualment
  Import concedit 2,660.807€ 2,962.940€ 3,836.366€ 5,707.303€ 13,126.641€ 13,816.166€ 19.098.205€ 19.264.825€ 24.038.721€ 25.415.869€ 24.208.067€ -4,75%
  Nombre d'operacions 65 52 41 175 247 279 411 495 974 686 604 -11,95%
  Finançaments formalitzats acumulats
  Import concedit 13.948.064€ 16.911.004€ 20.747.370€ 26.454.673€ 39.581.314€ 65.863.543€ 84.961.748€ 104.226.573€ 128.265.294€ 153.681.163€ 177.889.230€ 15,75%
  Nombre d'operacions 300 352 393 568 815 962 1505 2000 2974 3661 4265 16,50%
  Saldo actual finançaments 5.151.701€ 4.353.831€ 4.862.618€ 8.391.523€ 20.403.424€ 48.344.043€ 59.757.482€ 68.326.042€ 78.959.821€ 90.307.830€ 98.529.288€ 14,37%
  Índex de morositat 0,70% 1,29% 0,30% 0,01% 0,27% 3,43% 2,84% 2,64% 2,41% 3,37% 2,02% -40,01%
  Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) 1,75% 1,23% 1,56% 2,31% 3,48% 12,28% 13,82% 15,07% 17,70% 16,85% 19,87% 17,92%
  Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) 17,36% 9,70% 7,72% 9,62% 16,52% 31,00% 32,10% 35,45% 38,51% 39,28% 40,62% 3,41%

  Durant l'any 2022, s'han formalitzat un total de 604 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 24,2 milions d'euros.
  L'índex de morositat està en el 2,02%
  Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 19,87% del total de dipòsits de l’Entitat.
  L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.

  Classificació Finançaments Concedits 2022 per Finalitats
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Iniciatives d'economia verda 23 373.123€ 1,47%
  Educació, cultura i R+D+I 35 839.228€ 3,30%
  Salud i Benestar social 58 1.446.329€ 5,69%
  Economia productiva i desenvolupament local 326 8.848.665€ 34,82%
  Habitatge 134 12.047.400€ 47,40%
  Situacions excepcionals - Covid19 110 1.861.125€ 7,32%
  Total general 686 25.415.869€ 100%
  Classificació Finançaments Concedits 2022 per Destinataris
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Economia productiva 268 8.848.665€ 34,82%
  Famílies i persones físiques 263 12.843.629€ 50,53%
  Economia social 45 1.862.450€ 7,33%
  Situacions excepcionals - Covid19 110 1.861.125€ 7,32%
  Total general 686 25.415.869€ 100%
  Titular Import
  Titular Import
 • Moviments 2022
  Data Moviments Conceptes Saldo disponible
  Data Moviments Conceptes Saldo disponible
  24/5/22 12.000,00€ ASOCIACIÓN ZAQUEO
  16/12/22 15.000,00€ ASSOCIACIÓ MALLORCA SENSE FAM
  31/12/22 133.705,46€

  Del Fons d'Ajudes i Emergències de l'Estalvi Ètic, durant l'any 2022 s'han atès dues sol·licituds d'ajuda, amb un import total de 27.000 €.

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar