preloader logo

Els dipòsits

Dipòsit a la vista

Tipus d’interès: 0,05% TAE per a saldos mitjos anuals superiors a 4.000 euros
A la vista
Liquidació anual d’interessos
Donació del 100% dels interessos nets a la Fundació Guillem Cifre de Colonya
Aportació solidaria anual de 20 € a la Fundació

Dipòsit a termini

Tipus d’interès: 0,05% TAE.
Condicions: Duració un any. Import mínim 100 €.
Liquidació única d’interessos al venciment.
Penalització anticipada de l’1%.
Donació de fins el 100% dels interessos nets.

Donacions

Els titulars dels dipòsits de l’Estalvi Ètic fan una aportació solidaria anual i donen un percentatge dels seus interessos nets a la Fundació Guillem Cifre, perquè siguin destinats a subvencions de projectes ètics/solidaris, que respectin els principis de la Carta per un Món Solidari.

Fiscalitat de les Donacions: Les donacions, realitzades tant per persones físiques com jurídiques, gaudiran de les deduccions fiscals que figuren a la Disposición final quinta de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Assegurança solidària

En contractar a Colonya una pòlissa de la llar, vehicles, salut, oficines o comerços, Colonya Assegurances (Colonya Intermediació Operador de Banca de Seguros Vinculado, S.A.) donarà el 5% de la prima neta a la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Els finançaments

L’Estalvi Ètic permet als impositors conèixer el destí dels seus estalvis i saber que només s’inverteixen en finançar activitats que estan d’acord amb els Principis de la Carta Per un Món solidari.

Criteris

Amb els dipòsits de l’Estalvi Ètic es podran finançar aquelles activitats que, a més de ser viables econòmicament, generin un benefici social i/o mediambiental, que afavoreixi la cohesió social i el desenvolupament sostenible.

Es concedeixen finançaments a les famílies i persones físiques per donar resposta a necessitats bàsiques i per finançar estudis, iniciatives de consum verd, i de primera vivenda, així com als emprenedors, autònoms i microempreses, donant preferència a les iniciatives en economia verda, i les inversions en Educació, Cultura, R+D+I, Salut i benestar social.

Beneficiaris

Podran accedir als finançaments de l’Estalvi Ètic:
1. Les entitats de l’economia social i sense afany de lucre, de forma prioritària.
2. Les famílies i persones físiques, per donar resposta a necessitats bàsiques i per finançar estudis, iniciatives de consum verd i primer habitatge habitual.
3. Els emprenedors, autònoms i microempreses (amb menys de 10 treballadors i menys de 2 milions d’euros de facturació anual).

Finalitats

1. Les iniciatives de l’economia verda
2. Educació, cultura i R+D+I (Recerca +Desenvolupament + Innovació)
3. Foment del benestar social
4. Iniciatives d’economia productiva arrelades a l’entorn local
5. Habitatge

D’aquestes operacions de finançament amb fons de l’Estalvi Ètic, Colonya Caixa Pollença fa una aportació al fons de donacions de l’Estalvi Ètic del 0.35% de l'import inicial de l'operació.

D'aquesta manera canalitzem l'estalvi d'aquelles persones que són conscients de l'ús que volen fer dels seus estalvis, cap a inversions que generin un benefici social amb projectes sostenibles, que afavoreixin la cohesió social i el desenvolupament sostenible.

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar