preloader logo

Dipòsits i donacions

A partir de dia 1 de gener de 2022 no seran remunerats els comptes de l'Estalvi Ètic.

Amb els dipòsits de l'Estalvi Ètic es podran finançar aquelles activitats que, a més de ser viables econòmicament, generin un benefici social i/o mediambiental, que afavoreixi la cohesió social i el desenvolupament sostenible.

Els titulars dels dipòsits de l'Estalvi Ètic realitzen una Aportació Solidària anual de 20€ a la Fundació Guillem Cifre de Colonya, i gràcies a aquesta donació, es podran concedir ajudes a les entitats de les Illes per a la consecució de projectes socials, assistencials i de protecció del medi ambient que respectin els principis de la Carta per un Món Solidari.

Fiscalitat de les Donacions: Les donacions, realitzades tant per persones físiques com jurídiques, gaudiran de les deduccions fiscals que figuren a la Disposició final quinta de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, del Impost de Societats.

Assegurança solidària

En contractar a Colonya una pòlissa de la llar, vehicles, salut, oficines o comerços, Colonya Assegurances (Colonya Intermediació Operador de Banca de Seguros Vinculado, S.A.) donarà el 5% de la prima neta a la Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Els finançaments

L’Estalvi Ètic permet als impositors conèixer el destí dels seus estalvis i saber que només s’inverteixen en finançar activitats que estan d’acord amb els Principis de la Carta Per un Món solidari.

Criteris

Amb els dipòsits de l’Estalvi Ètic es podran finançar aquelles activitats que, a més de ser viables econòmicament, generin un benefici social i/o mediambiental, que afavoreixi la cohesió social i el desenvolupament sostenible.

Es concedeixen finançaments a les famílies i persones físiques per donar resposta a necessitats bàsiques i per finançar estudis, iniciatives de consum verd, i de primera vivenda, així com als emprenedors, autònoms i microempreses, donant preferència a les iniciatives en economia verda, i les inversions en Educació, Cultura, R+D+I, Salut i benestar social.

Beneficiaris

Podran accedir als finançaments de l’Estalvi Ètic:
1. Les entitats de l’economia social i sense afany de lucre, de forma prioritària.
2. Les famílies i persones físiques, per donar resposta a necessitats bàsiques i per finançar estudis, iniciatives de consum verd i primer habitatge habitual.
3. Els emprenedors, autònoms i microempreses (amb menys de 10 treballadors i menys de 2 milions d’euros de facturació anual).

Finalitats

1. Les iniciatives de l’economia verda
2. Educació, cultura i R+D+I (Recerca +Desenvolupament + Innovació)
3. Foment del benestar social
4. Iniciatives d’economia productiva arrelades a l’entorn local
5. Habitatge

D’aquestes operacions de finançament amb fons de l’Estalvi Ètic, Colonya Caixa Pollença fa una aportació al fons de donacions de l’Estalvi Ètic del 0.35% de l'import inicial de l'operació.

D'aquesta manera canalitzem l'estalvi d'aquelles persones que són conscients de l'ús que volen fer dels seus estalvis, cap a inversions que generin un benefici social amb projectes sostenibles, que afavoreixin la cohesió social i el desenvolupament sostenible.

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar