preloader logo

L’Estalvi Ètic representa un model financer basat en l’ètica, la solidaritat i la transparència

L’Estalvi Ètic permet establir relacions entre les persones estalviadores i les emprenedores amb el fi de finançar projectes que tinguin objectius de benestar social i que siguin sostenibles.

És un model que situa l’ètica i la solidaritat en el nucli central de les finances i de l’economia posant-les al servei de les persones. Es tracta de fer compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals. Incorporem una perspectiva ètica al conjunt del procés de finançament: adoptar criteris ètics significa incloure el benefici social i l’interès compartit en la presa de decisions.

Posem a l’abast de la ciutadania, estalviadors i emprenedors, els instruments financers necessaris per ajudar a resoldre problemes socials i mediambientals, contribuint així a una societat més justa i sostenible, aquest és l’objectiu de l’Estalvi Ètic.

Possibilitem als impositors conèixer el destí dels seus estalvis, que necessàriament es faran servir per finançar iniciatives econòmiques que es dediquin a erradicar la pobresa, l’atur, l’exclusió social o també la defensa del medi ambient i la sostenibilitat dels recursos, iniciatives econòmiques sostenibles, social i mediambientalment.

Canalitzem l’estalvi d’aquelles persones que són conscients del ús que volen que es faci dels seus doblers, un ús socialment responsable, cap a inversions que afavoreixin la cohesió social i el desenvolupament sostenible, generant plusvàlua social o ecològica. Introduïm l’ètica i la solidaritat dins d’un producte financer.

ètica

ètica

L’Estalvi Ètic permet als impositors conèixer el destí dels seus estalvis i saber que només s’inverteixen amb criteris ètics.

solidaritat

solidaritat

Els clients fan una aportació solidària i donen un percentatge dels interessos que obtenen, que van a un fons que el Comitè Ètic destina a subvencions de projectes que afavoreixen la cohesió social i el desenvolupament sostenible.

transparència

transparència

A més de l’element central que permet conèixer la traçabilitat dels doblers i conèixer el seu destí, un element diferenciador propi de les finances ètiques i generador de confiança.

Els nostres productes

Els nostres productes

Els productes de l'Estalvi Ètic són les eines financeres que Colonya posa a l'abast dels clients per fomentar un cicle de transformació social cap a una societat més justa i sostenible fent un ús socialment responsable dels seus diners.

Veure productes

El comitè ètic

L’existència d’un Comitè Ètic format per Càritas Diocesana de Mallorca, la Fundació Deixalles, Amadip Esment Fundació, la Federació de Cooperatives de les Illes Balears i la Fundació Guillem Cifre, garanteix l`eticitat de totes les operacions. I és l’encarregat de decidir sobre la qualificació ètica de les subvencions i dels finançaments.

federaciocooperativesib
deixalles
amadipesment
caritasmallorca
colonya
No és tan sols un producte financer...

No és tan sols un producte financer...

...és una forma de ser, una forma de fer, d’abordar les necessitats de la societat, de donar resposta els seus problemes socials i mediambientals; una forma d’entendre les finances que posa l’economia al servei de les persones.

L’Estalvi Ètic és innovador perquè ofereix a tots els ciutadans la possibilitat de ser socialment responsables amb l’ús dels diners.

Utilitzar els instruments financers d’acord amb els nostres valors, decidir en què s’inverteixen els estalvis, donar-los una orientació socioambiental sense renunciar als beneficis, fer un ús socialment responsable dels doblers, ser un ciutadà o una empresa o una Administració pública més socialment responsable és el que li facilita l’Estalvi Ètic.

Els estalviadors, persones o entitats, exerceixen el seu dret a saber on s’inverteixen els seus estalvis i per tant les entitats financeres deixen de finançar activitats èticament reprovables i només inverteixen en projectes amb contingut social i mediambiental.

Sabem que podem fer un ús responsable, que podem orientar les inversions, que podem decidir el que volem fer amb els nostres doblers; i també sabem l’efecte transformador que té l’acte d’incorporar l’ètica a les decisions diàries d’estalvi i inversió: Sabent i escollint on van els nostres estalvis influïm sobre les activitats que es financen amb ells, decidim quina economia i quina societat volem pels nostres fills i filles, sabem que podem contribuir a un món millor per a tots amb decisions tan quotidianes i simples com obrir un compte d’Estalvi Ètic.

Entitats col·laboradores

La Participació de les persones i institucions públiques i privades volem que sigui un dels elements més importants de l’Estalvi Ètic. Escoltar la veu dels altres i comptar amb el recolzament social més ampli possible és imprescindible per dur endavant aquesta iniciativa.

Veure entitats
Entitats col·laboradores

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar