preloader logo
Josep Antoni Cifre Rodríguez
Josep Antoni Cifre RodríguezPresident de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença i de la Fundació Guillem Cifre de Colonya

Acció financera i social

Ens complau presentar un any més la Memòria de l’Estalvi Ètic de l’any 2021. Per moltes raons, però principalment perquè l’any 2021 i 2022 seran anys de retrobada, de tornada a una relació de normalitat entre les persones. Un contacte personal i directe que tant hem notat a faltar en aquest temps. Una relació social que és la base de tantes coses que pareixia no sabíem valorar en justa mesura. És ben cert que moltes vegades no valores el que tens fins que ho perds o fins que veus com tu o els que tens a prop deixen de tenir-ho.

En l’actual conjuntura del sector financer, on s’està canviant radicalment no sols les prestacions als clients sinó la mateixa configuració de la relació financera, potser serà important definir l’escenari per saber què està canviant i per saber també què volem i podem esperar. Per això, més que mai, és rellevant l’educació financera. En la mesura que tinguem el coneixement de la nova realitat del sector financer podrem ser conscients del que volem i podem fer.

L’Estalvi Ètic, en les circumstàncies actuals, està més que mai en la línia de l’educació financera per quan introdueix valors dins la mateixa com són la transparència i la solidaritat. La transparència perquè tenim dret a saber quins finançaments està fent una caixa d’estalvis amb els nostres diners. I solidaritat perquè els clients fan una donació directa dels beneficis que obtenen amb l’ús dels productes financers, a través del Comitè Ètic, a persones i entitats que lluiten per la cohesió social i el desenvolupament sostenible del nostre territori.

Aprofito l’ocasió per donar les gràcies a tants de clients de l'Estalvi Ètic que han cregut i fet costat a aquesta experiència financera única. Que l’han dignificat i difosa. Que han estalonat els principis i valors que la sostenen, i que amb la seva complicitat han ajudat a dignificar una societat amb capacitat de generar instruments de cohesió i solidaritat a través de l'activitat financera. Així també s’imposa un agraïment molt especial a totes les persones i entitats que reben els finançaments i ajudes de l’Estalvi Ètic de Colonya per materialitzar tanta solidaritat, acció i compromís social.

El comitè Ètic
El comitè Ètic
Fundació Guillem Cifre de ColonyaJuan José Caldés i Esther Luna
Càritas Diocesana de MallorcaJosep Morell Castañer
Fundació DeixallesFrancesca Martí Llodrà i Maria Suau Font
Amadip Esment FundacióMiguel Ángel Benito Oliver
Federació de Cooperatives de les Illes BalearsEnric Pozo Mas

El valor de la solidaritat

Si l'any passat vam parlar del complicat de la situació a causa de la pandèmia de la Covid-19, enguany s'ha agreujat a causa de la guerra a Ucraïna, generant encara més incertesa i desigualtats.

I com ens adaptem a una situació com aquesta?

El terme més usat és el de solidaritat. Sens dubte la societat en general i la de les Illes Balears en particular, una vegada més, ha donat mostres de solidaritat. Solidaritat com un valor caracteritzat per la col·laboració entre els ciutadans, que permet superar les més terribles situacions.

Amb pandèmia o amb guerra, la resposta dels clients de l'Estalvi Ètic ha estat clara: solidaritat. Enguany hem pogut distribuir 366.000 euros entre 200 entitats de les Illes, que gràcies a aquestes aportacions han pogut continuar amb la seva activitat i projectes. El Comitè Ètic ha acordat mantenir un romanent en el Fons d'ajudes i emergències de l'Estalvi Ètic per a poder atendre aquelles necessitats d’emergència que vagin sorgint.

Gràcies als dipòsits dels clients de l'Estalvi Ètic, en 2021 s'han concedit 686 operacions de finançament per un import total de més de 25 milions d'euros. Es tracte de finançar activitats que tinguin un impacte social positiu i transformador. I hem mantingut els finançaments per a donar solució a situacions creades per la pandèmia.

L'objectiu de l'Estalvi Ètic és posar a la disposició del ciutadà, estalviadors i emprenedors, els instruments financers necessaris per a ajudar a resoldre problemes socials i mediambientals, contribuint així a una societat més justa i sostenible.

L'Estalvi Ètic continua creixent en solidaritat i ètica i es consolida com una eina mes de transformació i cohesió de la societat.

Memòria de l’Estalvi Ètic en xifres

L’element clau d’aquesta iniciativa és la transparència. Cada any el Comitè elabora la Memòria de l’Estalvi Ètic per donar compte del destí de les inversions i de les subvencions. A continuació trobareu les xifres desglossades:

 • Evolució 2011-2021
  Conceptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % inc 21/20
  Conceptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % inc 21/20
  Saldo total del dipòsits 20.048.378€ 29.662.326€ 45.139.193€ 62.970.956€ 87.472.440€ 123.503.792€ 155.971.605€ 186.237.013€ 192.730.138€ 202.463.809€ 229.880.727€ 13,54%
  De persones físiques 14.985.663€ 22.255.291€ 34.468.361€ 49.915.352€ 71.051.801€ 102.498.134€ 131.787.426€ 151.495.859€ 160.423.776€ 168.679.905€ 190.564.959€ 12,97%
  De persones jurídiques 5.062.715€ 7.407.035€ 10.670.832€ 13.055.604€ 16.090.626€ 21.005.658€ 24.184.180€ 34.741.153€ 32.306.362€ 33.783.904€ 39.315.767€ 16,37%
  Nombre total de comptes actius 5.933 7.872 10.411 12.535 14.054 15.377 16.415 16.644 16.545 16.276 16.145 -0,80%
  Nombre de libretes a la vista 3.238 4.696 6.682 8.274 9.318 10.146 10.522 10.410 10.087 9.696 6.724 -30,65%
  Nombre de comptes corrents 2.695 3.122 3.651 4.162 4.581 5.099 5.756 6.103 6.331 9.315 44,24%
  Nombre de llibretes a termini 54 78 99 155 132 137 131 127 122 106 -13,11%
  Nombre total de titulars 7.808 10.391 13.837 16.556 18.432 20.478 18.095 18.336 18.209 18.685 18.619 -0,35%
  Total persones físiques 6.782 9.176 12.384 14.824 16.609 18.381 16.130 16.337 16.139 16.528 16.347 -1,10%
  Total persones jurídiques 1.026 1.215 1.453 1.732 1.823 2.097 1.965 1.999 2.070 2.157 2.272 5,33%
  Saldo mig dels comptes 3.379€ 3.768€ 4.335€ 5.024€ 6.224€ 8.032€ 9.502€ 11.189€ 11.649€ 12.439€ 14.239€ 14,46%
  Tipus d'interès (TAE) vigent a l'exercici
  De la llibreta a la vista 1,25% 1,25% 1,25% 1,00% 0,60% 0,30% 0,15% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% -8,28%
  Del compte corrent 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,30% 0,15% 0,07% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% -5,14%
  Dipòsits de l'Estalvi Ètic sobre els dipòsits totals de Colonya 6,75% 9,50% 11,80% 14,60% 19,43% 26,23% 30,69% 34,55% 36,50% 34,58% 34,94% -4,27%

  L’any 2021 els dipòsits totals de l’Estalvi Ètic han arribat als 229,88 milions d’euros, el que suposa un increment del 13,54% respecte de l’any anterior.
  El nombre total de comptes oberts a 31 de desembre és de 16.145 i el saldo mig ha augmentat un 14,46%, situant-se en 14.239 €.
  El nombre de titulars de comptes de l’Estalvi Ètic és de 18.619, dels quals un 87,79% correspon a persones físiques.
  Els dipòsits de l’Estalvi Ètic representen a 31 de desembre de 2021 el 34,94% del total de dipòsits de l’Entitat, mentre que l’any anterior van suposar un 34,58%.

 • Evolució 2011-2021
  Conceptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % inc 21/20
  Conceptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % inc 21/20
  Dotació anual de fons de donacions 100.008€ 127.264€ 184.017€ 234.653€ 213.122€ 155.835€ 177.205€ 162.697€ 160.721€ 377.617€ 435.494€ 15,33%
  Donacions de clients sobre interessos 85.746€ 112.296€ 174.128€ 217.893€ 196.639€ 142.737€ 111.701€ 64.835€ 55.003€ 58.628€ 62.357€ 6,36%
  Aportació solidària clients 16.580€ 24.640€ 224.021€ 269.580€ 20,34%
  Fons provinents de l'Assegurança Solidària 13.398€ 14.035€ 8.582€ 15.442€ 15.081€ 11.750€ 11.326€ 14.438€ 13.651€ 10.832€ 14.604€ 34,82%
  Fons provinents del Pla de Pensions Ètic i Solidari 303€ 360€ 589€ 720€ 1.287€ 1.348€ 2.690€
  Interessos dipòsits termini 561€ 573€ 718€ 598€ 115€
  Donació Colonya per finançaments Etics 51.488€ 66.844€ 67.427€ 84.136€ 88.953€ 5,73%
  Acumulat de la dotació del fons de donacions 731.836€ 859.100€ 1.043.117€ 1.277.770€ 1.490.892€ 1.646.727€ 1.823.932€ 1.986.629€ 2.147.350€ 2.524.967€ 2.960.461€ 17,25%
  Saldo del Fons de Solidaritat 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.967€ 32.967€ 38.495€ 87.921€ 128,40%

  L’import de les aportacions al fons de donacions ha estat 435 mil euros. L'important creixement és degut a l'aplicació de l'Aportació Solidària a tots els comptes de l'Estalvi Ètic.
  Amb aquestes aportacions es concediran les subvencions de l’any 2022.
  Des de la creació de l’Estalvi Ètic els fons de donacions ha rebut gairebé tres milions d'euros.

 • Evolució 2011-2021
  Conceptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % inc 21/20
  Conceptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % inc 21/20
  Subvencions concedides anualment
  Import 75.448€ 69.556€ 103.537€ 142.721€ 200.929€ 201.273€ 161.455€ 177.888€ 160.577€ 152.111€ 304.691€ 100,31%
  Nombre de projectes 77 63 70 93 113 139 126 129 137 126 185 46,83%
  Subvencions dels Fons d'Ajudes
  Import 45.000€ 25.000€ 28.000€ 9.000€ 27.000€ 23.000€ 15.019€ 20.000€ 0 0 24.200
  Nombre de projectes 5 3 3 1 3 2 1 1 0 0 4
  Subvencions concedides acumulades
  Import 706.180€ 800.736€ 932.273€ 1.083.994€ 1.311.923€ 1.536.196€ 1.712.670€ 1.910.558€ 2.071.135€ 2.223.246€ 2.552.137€ 14,79%
  Nombre de projectes 332 398 471 565 681 822 949 1079 1216 1342 1531 14,08%
  Saldo del Fons de Solidaritat 40.695€ 46.147€ 41.874€ 74.670€ 81.394€ 70.243€ 51.471€ 32.957€ 32.957€ 38.495€ 87.921 128,39%

  L’any 2021 s’han concedit subvencions a 185 entitats socials de les Illes Balears per una quantitat de 304.691 euros.
  En el fons de Solidaritat per Ajuts i Emergències i ha un saldo de 87.921 euros
  El total de subvencions donades per l'Estalvi Ètic supera els 2,5 milions d'euros

  Classificació de les subvencions segons la finalitat dels projectes
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Anys Assistencial Economia Social i Solidària Cooperació al 3er Món Sostenibilitat i Medi ambient Cultura i Alternatiu Total anual
  Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número Import Número
  2001-2004 60.894€ 24 6.000€ 2 14.600€ 5 6.000€ 1 87.494€ 32
  2005 13.355€ 5 7.360€ 2 7.000€ 1 27.715€ 8
  2006 27.278€ 10 11.575€ 4 7.500€ 3 2.000€ 1 48.353€ 18
  2007 41.373€ 17 18.700€ 7 9.000€ 3 3.835€ 2 72.908€ 29
  2008 63.010€ 25 17.000€ 7 6.500€ 3 13.400€ 7 99.910€ 42
  2009 75.050€ 34 20.700€ 10 13.900€ 5 9.000€ 6 118.650€ 55
  2010 53.793€ 39 18.480€ 10 11.619€ 6 4.000€ 2 5.918€ 5 93.810€ 62
  2011 45.956€ 42 11.952€ 14 7.940€ 8 7.600€ 9 2.000€ 4 75.448€ 77
  2012 44.900€ 39 11.000€ 9 4.631€ 5 5.425€ 7 3.600€ 3 69.556€ 63
  2013 61.297€ 45 18.440€ 9 3.400€ 3 5.500€ 4 14.900€ 9 103.537€ 70
  2014 98.993€ 63 11.112€ 6 12.016€ 9 7.800€ 5 12.800€ 10 142.721€ 93
  2015 135.067€ 73 13.150€ 7 25.014€ 16 8.498€ 5 19.200€ 12 200.929€ 113
  2016 135.661€ 89 16.100€ 11 19.700€ 14 10.526€ 8 19.286€ 17 201.273€ 139
  2017 107.033€ 84 14.220€ 8 14.025€ 12 10.500€ 8 15.677€ 14 161.455€ 126
  2018 119.984€ 87 14.500€ 6 13.340€ 12 16.470€ 12 13.594€ 12 177.888€ 129
  2019 104.253€ 94 18.575€ 9 10.640€ 11 14.200€ 10 12.909€ 13 160.577€ 137
  2020 102.091€ 88 16.530€ 8 7.780€ 8 16.200€ 13 9.510€ 9 152.111€ 126
  2021 195.714€ 115 27.935€ 13 13.882€ 11 28.235€ 20 38.925€ 26 304.691€ 185
  Totals 1.485.702€ 973 273.329€ 142 143.987€ 115 186.454€ 122 209.554€ 152 2.299.026€ 1.504
  % mitjana 64,62% 64,69% 11,89% 9,44% 6,26% 7,65% 8,11% 8,11% 9,11% 10,11%

  Dos terços de les ajudes concedides han estat rebudes per projectes assistencials

  Titular Localitat Import
  Titular Localitat Import
 • Evolució 2010-2020
  Conceptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % inc 21/20
  Conceptes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 % inc 21/20
  Finançaments formalitzats anualment
  Import concedit 2,545.473€ 2,660.807€ 2,962.940€ 3,836.366€ 5,707.303€ 13,126.641€ 13,816.166€ 19.098.205€ 19.264.825€ 24.038.721€ 25.415.869€ 5,73%
  Nombre d'operacions 59 65 52 41 175 247 279 411 495 974 686 -29,64%
  Finançaments formalitzats acumulats
  Import concedit 11.287.257€ 13.948.064€ 16.911.004€ 20.747.370€ 26.454.673€ 39.581.314€ 65.863.543€ 84.961.748€ 104.226.573€ 128.265.294€ 153.681.163€ 19,82%
  Nombre d'operacions 235 300 352 393 568 815 962 1505 2000 2974 3661 23,06%
  Saldo actual finançaments 4.395.746€ 5.151.701€ 4.353.831€ 4.862.618€ 8.391.523€ 20.403.424€ 48.344.043€ 59.757.482€ 68.326.042€ 78.959.821€ 90.307.830€ 14,37%
  Índex de morositat 1,00% 0,70% 1,29% 0,30% 0,01% 0,27% 3,43% 2,84% 2,64% 2,41% 3,37% 39,58%
  Inversió E.Ètic s/ Inversió total Colonya (risc viu) 1,53% 1,75% 1,23% 1,56% 2,31% 3,48% 12,28% 13,82% 15,07% 17,70% 16,85% -4,81%
  Inversió creditícia s/ dipòsits (saldo finanç./saldo dipòs.) 21,93% 17,36% 9,70% 7,72% 9,62% 16,52% 31,00% 32,10% 35,45% 38,51% 39,28% 2,00%

  En 2021 s'han formalitzat 686 finançaments amb criteris ètics, amb un import total concedit de 25,4 milions d'euros
  L'índex de morositat està en el 3,37%
  Els finançaments de l’Estalvi Ètic representen el 16,85% del total de dipòsits de l’Entitat.
  L’excedent no invertit dels dipòsits s’ha destinat de forma majoritària a comprar deute públic.

  Classificació Finançaments Concedits 2021 per Finalitats
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Iniciatives d'economia verda 23 373.123€ 1,47%
  Educació, cultura i R+D+I 35 839.228€ 3,30%
  Salud i Benestar social 58 1.446.329€ 5,69%
  Economia productiva i desenvolupament local 326 8.848.665€ 34,82%
  Habitatge 134 12.047.400€ 47,40%
  Situacions excepcionals - Covid19 110 1.861.125€ 7,32%
  Total general 686 25.415.869€ 100%
  Classificació Finançaments Concedits 2021 per Destinataris
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Conceptes Nombre d'operacions Import Concedit % Import Concedit
  Economia productiva 268 8.848.665€ 34,82%
  Famílies i persones físiques 263 12.843.629€ 50,53%
  Economia social 45 1.862.450€ 7,33%
  Situacions excepcionals - Covid19 110 1.861.125€ 7,32%
  Total general 686 25.415.869€ 100%
  Titular Import
  Titular Import
 • Moviments 2019
  Conceptes Data Moviments Saldo disponible
  Concepte Data Moviments Saldo disponible
  Saldo 31/12/2021 87.921,50€
  Saldo 31/12/2020 38.495,42€
  Saldo 31/12/2019 32.957,85€
  Saldo 31/12/2018 32.957,85€

  Del Fons d'Ajudes i Emergències de l'Estalvi Ètic, en 2021 s'han atès quatre sol·licituds d'ajuda, per import de 24.200 €.

Aquest lloc utilitza cookies, al utilitzar aquest lloc, acceptau l'ús de cookies amb conformitat amb les nostres directrius. Per més informació legeixi la nostra Política de Privacitat. Acceptar